Overheid

Overheid

Op dit moment word ik voornamelijk ingehuurd door gemeenten voor vastgoed, grondzaken, opstellen beleidsregels, ruimtelijke ordening-vraagstukken, ontwikkeling, sociaal-domein vraagstukken, juridische vraagstukken en financiële vraagstukken.

Een greep uit de dienstverlening op basis van inhuur

- Juridische ondersteuning; Grondzaken, algemeen juridisch, VTH, vastgoed

- Financiële ondersteuning

- Beleidsmatige stukken opstellen of herijken

- Gemeentelijk vastgoed herontwikkeling/verkopen/verhuren/in bruikleen geven

- Schuldhulpverlening

- Bezwaarschriften afhandelen 

- Bezwaarschriftencommissie

- Woningcoöperaties

- Woonwagenzaken 

- Beleidsmatige opdrachten

Plan direct een afspraak in